Copyright © 2010財團法人嘉義市私立福添福社會福利慈善事業基金會  【略過動畫】                                                                                                                   
  立案字號:嘉義市政府98年7月2日 府社福字 第0981602765號     法人字號:台灣嘉義地方法院101證他字第71號     統一編號:25802386
  TEL:05- 2776336   /    FAX:05 - 2766955   /   E-MAIL:chiayi.ftf@gmail.com   /   ADD:嘉義市大雅路二段285巷15號     網頁設計:宇迅科技   

撿骨